info@tmtfinancielediensten.nl | 045 563 9530

Werkwijze

Werkwijze

Inventariseren

Kennismaking
Beeldvorming

Analyseren

Mogelijkheden
Berekeningen

Adviseren

Maatwerk
Oplossingen

Nazorg

Beheer
Actueel

Inventarisatie

Tijdens de inventarisatiefase willen wij wederzijds kennis maken. Hierbij bespreken wij uw wensen, doelstellingen en uw risicobereidheid. Het eerste gesprek bieden wij geheel vrijblijvend aan. Zo kunt u zich een beeld vormen van ons, en wij van u. Indien wij in goed onderling overleg iets voor elkaar kunnen betekenen geeft u ons in deze fase formeel opdracht om voor u een veilige, verantwoorde, en voordelige oplossing te vinden passend bij uw persoonlijke situatie.

Analyse

Na de opdrachtverstrekking leggen wij een persoonlijk dossier aan, welke wij op een vertrouwelijke en discrete wijze documenteren. Op basis van de informatie die wij van u mogen ontvangen, wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn. Tevens berekenen we alle kosten en baten. Onze hypotheekadviseurs zoeken daarnaast de laagste rentes voor u.

Advies

In de adviesfase bieden onze adviseurs maatwerk. Passend advies voor uw persoonlijke situatie, aansluitend op uw persoonlijke wensen en doelstellingen die u wil bereiken. Een veilige, verantwoorde, en voordelige oplossing met de bijbehorende begeleiding van A tot Z.

Nazorg

Ook na afloop van het gehele proces kan er veel veranderen in uw persoonlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijk, gezinsuitbreiding, of terug vallen in inkomen door werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensionering. Bij al deze grote levensgebeurtenissen staan onze adviseurs u met raad en daad bij.
 
Daarnaast staat ook de maatschappij niet stil. Wijzigingen in de wet- en regelgeving kunnen ook van invloed zijn op uw situatie. Indien er wetswijzigingen zijn die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn informeren wij u graag over deze veranderingen.